ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ>> ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Τι είναι το δέρμα;

Το δέρμα αποτελεί τη συνεχή εξωτερική στιβάδα του σώματος. Είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και επιτελεί 4 βασικές λειτουργίες: προστασία, αίσθηση, θερμορύθμιση και διεργασίες του μεταβολισμού. Αποτελείται από 3 υποστιβάδες: επιδερμίδα, δερμίδα ή χόριο και υποδερμίδα.1

Ποιοι είναι οι τύποι δέρματος;

Το δέρμα περιγράφεται συχνά χρησιμοποιώντας τον τύπο δέρματος κατά Fitzpatrick. Αυτή η ταξινόμηση του τύπου του δέρματος εξαρτάται από την ποσότητα της χρωστικής μελανίνης στο δέρμα. Υπάρχουν έξι τύποι δέρματος. Τα άτομα με δέρμα τύπου Ι έχουν ανοικτό-λευκό δέρμα, μαυρίζουν δύσκολα και η πιθανότητα ηλιακού εγκαύματος είναι συχνή. Χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία από τον ήλιο. Από την άλλη πλευρά, τα άτομα τύπου δέρματος VI έχουν σκουρόχρωμο δέρμα το οποίο παθαίνει έγκαυμα λιγότερο συχνά και μαυρίζει πιο εύκολα, αλλά είναι επίσης περισσότερο επιρρεπές στην ανάπτυξη μεταφλεγμονώδους χρωματισμού μετά από τραυματισμό.2

 

ΠΟΙΟΊ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΤΎΠΟΙ ΤΡΑΥΜΆΤΩΝ;

Υπάρχουν δύο τύποι τραυμάτων. Οξέα και χρόνια τραύματα. Τα οξέα τραύματα ακολουθούν το φυσιολογικό στάδιο της επούλωσης και επιτυγχάνουν πλήρη αποκατάσταση εντός 12 εβδομάδων. Ένα χρόνιο τραύμα εμφανίζεται όταν αποτυγχάνει η οξεία επούλωση τραυμάτων. Η διαδικασία επανόρθωσης χρειάζεται περισσότερο από 12 εβδομάδες.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΕΠΟΎΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΆΤΩΝ;

Η επούλωση τραυμάτων είναι μια φυσιολογική διαδικασία στην οποία το δέρμα (ή άλλο όργανο – ιστός) επιδιορθώνεται μόνο του μετά από τραυματισμό. Το κλασικό μοντέλο επούλωσης τραύματος χωρίζεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις (επικαλυπτόμενες):

Ανεξάρτητα από τον τύπο του τραύματος ή την ποσότητα του χαμένου ιστού, η διαδικασία επούλωσης περνάει από τρία δυναμικά βήματα: τη φάση της φλεγμονής, τη φάση του πολλαπλασιασμού και τη φάση της αναδιαμόρφωσης. Στην περίπτωση των χρόνιων τραυμάτων, εκείνων που δεν εμφανίζουν ορατά σημάδια επούλωσης σε αποδεκτό χρονικό διάστημα, παρά τη κατάλληλη θεραπεία μέσα σε 6 εβδομάδες αυτή η ορθή διαδικασία επούλωσης διαταράσσεται και η αναγέννηση των ιστών καθυστερεί.

Φάση 1Αιμόσταση και οξεία φλεγμονώδης φάση

Αυτή η πρώτη φάση επούλωσης τραυμάτων επιτυγχάνει αιμόσταση και φλεγμονή της τοπικής περιοχής μέσω ενός συνδυασμού αγγειακών και χημικά μεσολαβούμενων γεγονότων.

Μόλις σταματήσει η αρχική αιμορραγία, τα λευκοκύτταρα μπορούν να μεταναστεύσουν ευκολότερα στο τραύμα, καθώς τα αιμοφόρα αγγεία διευρύνονται και τα αγγειακά τοιχώματα καθίστανται πιο διαπερατά. Ο στόχος τους είναι να προστατεύσουν το τραύμα από λοίμωξη και να το καθαρίσουν.

Φάση 2Φάση Πολλαπλασιασμού

Η φάση 2 της επούλωσης περιλαμβάνει 5 σημαντικά βήματα με αυτό της κοκκιοποιήσης (ινοπλασία) να είναι το σημαντικότερο. Αυτά είναι: Ινοπλασία, κυτταρική υποξία, αγγειογένεση, επιθηλιοποίηση και η συστολή του τραύματος.

Ο σοβαρά τραυματισμένος ιστός δεν μπορεί να αναγεννηθεί, οπότε αυτή η φάση σηματοδοτεί την πλήρωση ενός τραύματος με νέους ιστούς. Η φάση κοκκοποίησης περιλαμβάνει την αναγέννηση ιστού.

Η προτεραιότητα είναι η προστασία αυτών των νέων ιστών και η πρόληψη της αφυδάτωσης του τραύματος. Εάν η πληγή δεν ενυδατωθεί, τα κύτταρα θα πεθαίνουν. Η ενυδάτωση συντηρεί τη διαδικασία επούλωσης. Η ινοπλασία κατά τη δεύτερη φάση απαιτεί κυτταρική υποξία η οποία επιτυγχάνεται μέσω μειωμένης τάσης οξυγόνου στις παρυφές του τραύματος. Η αγγειογένεση ή αλλιώς ο σχηματισμός αιμοφόρων αγγείων συμβαίνει παράλληλα με την ινοπλασία, καθώς αυτές οι δύο καταστάσεις είναι αλληλεξαρτώμενες.

Η επιθηλιοποίηση είναι το τελευταίο στάδιο της δεύτερης φάσης το οποίο συμβαίνει με τον πολλαπλασιασμό των επιθηλιακών κυττάρων.

Η ενυδάτωση είναι επίσης σημαντική στην τελευταία φάση της επούλωσης. Οι λειτουργίες συνδετικού-επιθηλίου αποκαθίστανται όσο το δυνατόν περισσότερο (συχνά δεν επιτυγχάνεται πλήρης αναγέννηση). Τα επιφανειακά κύτταρα βρίσκονται στη διαδικασία σύγκλισης του τραύματος, ακόμη ευάλωτα στις επιζήμιες επιπτώσεις της αφυδάτωσης. Έτσι πρέπει να διατηρούμε την υγρασία και να προστατεύουμε το τραύμα από τις επιβλαβείς επιδράσεις του περιβάλλοντος.

Φάση 3: Η αναδιαμόρφωση του ιστού

Η φάση 3 είναι η τελευταία και αυτή με τη μεγαλύτερη διάρκεια φάση της επούλωσης. Μπορεί να διαρκέσει από εβδομάδες έως χρόνια για να ολοκληρωθεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, τα κύτταρα υφίστανται απόπτωση καθώς το τραύμα αναδιαμορφώνεται. Το κολλαγόνο τύπου III σταδιακά αντικαθίσταται με το κολλαγόνο τύπου I, το οποίο είναι πιο ανθεκτικό.

ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΤΎΠΟΙ ΕΠΟΎΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΆΤΩΝ;

Υπάρχουν δύο τύποι επούλωσης των τραυμάτων: Υγρή και ξηρή. Κατά τη ξηρή επούλωση όλες οι διεργασίες επιδιόρθωσης και αναγέννησης λαμβάνουν χώρα κάτω από μια προστατευτική κρούστα (εσχάρα). Σε ένα υγρό περιβάλλον αντίθετα, τα κύτταρα μπορούν να αναπτυχθούν και να μεταναστεύσουν με αυξημένο ρυθμό για να βελτιστοποιήσουν το σχηματισμό του νέου ιστού

ΠΟΙΆ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΎ ΕΠΙΘΈΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΎΜΑΤΑ;

Ένα ιδανικό επίθεμα τραύματος θα πρέπει να δημιουργεί ένα υγρό περιβάλλον για γρήγορη και σωστή επούλωση και να εμποδίζει τους μικροοργανισμούς να εισέλθουν στο εσωτερικό του τραύματος. Πρέπει να επιτρέπει την έξοδο του CO2 και των υδρατμών. Επίσης, πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς πόνο και χωρίς να προκληθεί βλάβη στον νεοσύστατο κοκκώδη ιστό. Τέλος θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τον σχηματισμό ουλών3

Σε όλες τις φάσεις της επούλωσης, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει:

Να υποστηρίζουν το σχηματισμό κοκκώδους ιστού και να ενεργοποιούν τις διαδικασίες επούλωσης

Να διατηρούν ένα ισορροπημένο επίπεδο υγρασίας για ιδανική επούλωση και να προστατεύουν την πληγή και αποτρέπουν τη μόλυνση

Η επιλογή του επιθέματος μετά από τραυματισμό (από επανορθωτικές ή αισθητικές διαδικασίες) είναι μεγάλης σημασίας. Η καλύτερη επιλογή είναι ένα επίθεμα το οποίο θα σας παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα σε κλινικό και αισθητικό επίπεδο και θα μειώσει τον πόνο και την δυσφορία μετά την επέμβαση.

Ενώ, για καθαρά τραύματα, το ιδανικό επίπεδο υγρασίας είναι το χρυσό πρότυπο για τη γρήγορη επούλωση, όταν το τραύμα επιμολύνεται, υπάρχει ανάγκη για κάποιο αντιμικροβιακό παράγοντα. Κλινικά δεδομένα έχουν δείξει ότι έλαια όπως το εκχύλισμα Alkanna Tinctoria, λόγω της τριπλής δράσης των συστατικών (αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδης και επουλωτική) είναι πολύ ισχυρά για τοπική χρήση. Το ευρύ φάσμα δράσης εναντίον βακτηρίων Gram (+), όπως Staphylococcus aureus, S. epidermitis, Candida albicans και άλλων, καθώς επίσης και έναντι των μυκήτων, καθιστούν το εκχύλισμα ιδιαίτερα κατάλληλο για τη θεραπεία τραυμάτων επιπλεγμένα από λοίμωξη.

Συστάσεις για τη διαχείριση ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ:

Η θεραπεία πρέπει να ξεκινάει αμέσως μετά τον τραυματισμό, προκειμένου να βοηθηθεί και να συντομευθεί η διαδικασία επούλωσης.

  • Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας για να αποφύγετε πιθανές επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν στο επίπεδο του τραύματος.
  • Μην εφαρμόζετε μη στείρα ή θεραπευτικά προϊόντα που δεν έχουν εγκριθεί για άμεση εφαρμογή σε τραύματα, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος επιμόλυνσης του τραύματος
  • Εφαρμόστε απευθείας τη θεραπεία στο τραύμα, μην τη συνδυάζετε με άλλα προϊόντα εκτός αν σας έχει συμβουλέψει ο θεράποντας ιατρός σας.
  • Μην εκθέτετε το τραύμα σας στον ήλιο τους πρώτους μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση, υπάρχει κίνδυνος, ο ουλώδης ιστός που σχηματίζεται μετά τη διαδικασία επούλωσης να έχει διαφορετικό χρώμα από το φυσιολογικό δέρμα αλλάξει λόγω του έντονου χρωματισμού.
Αναφορές:
  1. Burkitt H. G, Young B, Heath J. Wheater’s Functional Histology. 1995. Churchill Livingstone.
  2. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 2003.
  3. Elsevier – Bolognia, Jorizzo and Rapini: Dermatology 2003

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Stratamed

Stratamed

www.stratamed.com STRATAMED® Το Stratamed® είναι ένα βακτηριοστατικό, πλήρους κάλυψης επίθεμα τραύματος το οποίο παρέχει ένα ιδανικό περιβάλλον επούλωσης και προλαμβάνει τη δημιουργία παραμορφωτικών ουλών.Το Stratamed® αναπτύχθηκε για χρήση σε όλους τους τύπους...

read more
Alkaderma

Alkaderma

www.belvita.care/products/alkadermaALKADERMA Η Alkaderma® είναι μία αλοιφή που συμβάλλει στην ανάπλαση και αναγέννηση του δέρματος.  Η Alkaderma® είναι μια αλοιφή που βοηθά στην περιποίηση, αναγέννηση κι ανάπλαση των ανωτέρων στοιβάδων του δέρματος. Η μοναδική...

read more