Strataxrt

Strataxrt

www.strataxrt.com STRATAXRT® Το StrataXRT® είναι ένα επίθεμα τραύματος για χρήση σε δέρμα που έχει υποστεί λύση κατά τη διάρκεια των συνεδριών ακτινοθεραπείας (δερματίτιδα από ακτινοβολία). Ενδεδειγμένη χρήση Το StrataXRT® χρησιμοποιείται για να ανακουφίσει από τις...